UWAGA!
Strona w budowie! Już wkrótce będziesz mógł dowiedzieć się jak korygować wadę postawy swojego dziecka!

Plecy płaskie

Jest to wada, która charakteryzuje się spłaszczeniem krzywizn fizjologicznych kręgosłupa.
 
  Jest to zjawisko niekorzystne ponieważ:  
 1. Zmniejsza się wtedy funkcja amortyzacyjna kręgosłupa
 2. Poszczególne elementu kręgosłupa ulęgają zbyt wielkim przeciążeniom a co za tym idzie większemu zużyciu
 3. Przyczynia się do powstawania zmian zwyrodnieniowych
 4. W przypadku kiedy gorset mięśniowy nie jest dość wzmocniony istnieje możliwość powstania bocznych skrzywień kręgosłupa
 5. Pojemność oraz ruchomość klatki piersiowej jest zmniejszona i ograniczona
 
U dzieci w wieku przedszkolnym krzywizny fizjologiczne nie są jeszcze odpowiednio wykształcone co powoduje wrażenie pleców płaskich. Dopiero w trakcie dalszego rozwoju zaczynają uwypuklać się krzywizny fizjologiczne kręgosłupa. W sytuacji w której krzywizny fizjologiczne dziecka nie kształtują się po zakończeniu okresu przedszkolnego, mamy do czynienia z plecami płaskimi. 
 

Wada ta występuje w dwóch przypadkach:

 • Przy astenicznej budowie, słabej i wiotkiej muskulaturze, przy biernym usytuowaniu segmentów ciała
 • Przy budowie silnie umięśnionej, w sytuacjach zbyt wczesnego, intensywnego treningu. 

  Przyczyny powstawania pleców płaskich:  
 • Siedzący tryb życia (w szkole, pracy, w czasie wypoczynku)
 • Zubożenia aktywności fizycznej 
 • Powstanie hipotonii oraz dystonii mięśniowej, która utrwala wadę
 
Głównym zadaniem postępowania wyrównawczego, w przypadku dzieci o słabej i wiotkiej muskulaturze jest ogólne wzmocnienie całego gorsetu mięśniowego, przy zwróceniu uwagi na ćwiczenia uwypuklające kifozę piersiową i lordozujące lordozę lędźwiową, jak również ćwiczenia zwiększające przodopochylenie miednicy.
 
U dzieci silnie umięśnionych, przy działaniu wyrównawczym należy zwrócić uwagę na wybieraniu pozycji lordozujących lędźwiowy odcinek kręgosłupa i kifozujących odcinek piersiowy, jak również zwiększających przodopochymenie miednicy. Należy rozciągnąć prostownik grzbietu w odcinku piersiowym oraz skrócić (poprzez wzmocnienie) ten mięsień w odcinku lędźwiowym.
 
                                 Przeciwwskazania:  
 • Ćwiczenia w siadach niskich (skrzyżny, prosty, skulny) 
 • Ćwiczenia elongujące (rozciągające) kręgosłup
 • Ćwiczenia hiperkorekcyjne
 • Stosowanie wyciągów
 • Zwisy powodujące spłaszczenie krzywizn kręgosłupa